Bøger / faglitteratur / bibliografier

Ekspropriation i praksis


Beskrivelse


Fremstilling af de især mange praktiske problemstillinger, som opstår i ekspropriationssager af såvel materiel som formel karakter. Relevante spørgsmål besvares ud fra gældende lovregulering og praksis på området.