Bøger / faglitteratur / lærebøger

Eksternt regnskab : med introduktion til bogføring, pengestrømsopgørelse, likviditetsbudget, risici, børsrelaterede nøgletal, værdiansættelse og revision


Beskrivelse


Eksternt regnskab med introduktion til bogføring, pengestrømsopgørelse, likviditetsbudget, risici, børsrelaterede nøgletal, værdiansættelse og revision. Bogen giver en grundig indføring i den praktiske tilblivelse og håndtering af emneområderne med mange eksempler, illustrationer og forklaringer. Den 1. udgave er beregnet til brug i undervisningen i brancheretningsfaget eksternt regnskab med internt regnskab, risiko, værdiansættelse og revision på akademiuddannelserne. Bogen kan dog også anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundig indføring i de anførte emneområder. Herudover kan bogen anvendes som selvstudium for studerende og erhvervsledere.