Bøger / faglitteratur / lærebøger

Eksternt regnskab : årsregnskabsloven i praktisk perspektiv


Beskrivelse


Lærebog der behandler årsregnskabslovens regler for regnskabsaflæggelse for handels- og produktionsvirksomheder i klasse B og C.