Bøger / faglitteratur

Elevens verden : indføring i pædagogisk psykologi


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. sep. 2015

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 10. sep. 2015

En indføring i pædagogisk psykologi for lærerstuderende og andre indenfor skoleverdenen.

Bogen er den 2. danske udgave af bogen, hvor den første udgave Elevens verden udkom helt tilbage i 2006. Denne nye udgave er oversat og bearbejdet efter den norske 5. udgave og tilpasset skolereformen og den danske læreruddannelse. Bogen er delt i tre dele, hvor del 1 giver den basale viden til at komme i dybden med de to øvrige dele om henholdsvis "Læring og individuelle forskelle" samt "Motivation og identitet. Til bogens kapitler er der spørgsmål og øvelser, som kan anvendes i studiesammenhænge.

Bogen giver en både grundig og udførlig indføring i pædagogisk psykologi. Den er derfor oplagt som pædagogisk grundbog på læreruddannelsen eksempelvis til kompetenceområdet "Elevens læring og udvikling". Det er en velstruktureret udgivelse med mange gode øvelser og spørgsmål, som gør grundskolens virkelighed nærværende, levende og relevant i læreruddannelsens teoretiske fag.

Bogen kan læses sammen med andre udgivelser om pædagogisk psykologi eller med denne bogs "makker" Lærerens verden.


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Henrik Munch Jørgensen

2007

Elevens verden er en begynderbog i pædagogisk psykologi, som søger at give forståelse for, hvordan det er at være elev. Bogen giver en indføring i psykologiens verden og henvender sig overvejende til lærerstuderende, men undervisere og andre med interesse i undervisning kan også anvende bogen..

Bogen er bygget op over fire hovedafsnit. Det første afsnit giver de basale faglige redskaber til at komme ind i psykologiens verden ved at give et overblik over de forskellige psykologiske retninger. Andet afsnit handler om socialisering og eleven som en del af samfundet. Tredje del tager fat på læringsteorierne. Og bogens fjerde og sidste del omhandler følelser, motivation og identitet. Det lykkes for Imsen at præsentere de fleste af de store psykologiske teoretikere og deres teorier i et teoretisk velfunderet sprog..

Denne bog er den fjerde reviderede udgave af bogen, men den første udgave på dansk. Revideringen er ikke blot en revidering, men en gennemrevidering. Næsten alle kapitler er omskrevet og der er tilføjet helt nye kapitler. Og som noget helt nyt afsluttes alle kapitlerne med spørgsmål og opgaver, som er meget anvendelige på læreruddannelsen. Bogen er velegnet som psykologisk grundbog og er oplagt at anvende sammen med Imsens bog om almen didaktik Lærerens verden : indføring i almen didaktik, 2005..

Elevens verden er en god grundbog til anvendelse på læreruddannelsen. Velskrevet og fagligt kompetent med en god faglig bredde og dybde.


Dansk pædagogisk tidsskrift

2016, nr. 4

af

af

Niels Rosendal Jensen

2016, nr. 4