Bøger / faglitteratur

Elever i erhvervsuddannelserne


Beskrivelse


Intentionen er, at bogen bliver brugt i den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, i beslægtede uddannelser og af lærere og ledere på erhvervsskolerne i det hele taget. Det er desuden redaktørernes håb, at bogen kan bidrage til, at alle interesserede i systemet omkring de danske erhvervsuddannelser vil skabe debat, og at forskere vil tage bogen til sig og frembringe ny forskning, der kan fortælle mere om eleverne. [Forlagets note].

Informationer og udgaver