Bøger / faglitteratur / undersøgelser

En effektmåling af efterlønsreformen af 1999 : reformens betydning for arbejdsudbuddet


Beskrivelse


Efterlønsreformen af 1999 havde til hensigt at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser en beskeden effekt på grund af den skærpede modregning af egne pensionsformuer samt en ændring i mønsteret for, hvornår man går på efterløn.