Bøger / faglitteratur

En enklere metode : vejledning i samfundsvidenskabelig forskningsmetode


Beskrivelse


Gennem teori, forklaringer og et gennemgående eksempel vises hvordan studerende i praksis kan gennemføre undersøgelser og forskningsprojekter ved hjælp af spørgeskemaer og interviews. Forfatteren præsenterer kvalititative og kvantitative metoder og giver gode råd til rapportskrivning.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. juni 2010

af

af

Jette Landberg

d. 4. juni 2010

Primært for studerende ved professionsuddannelserne, men vil også kunne bruges af folk på efteruddannelse og i arbejdsmæssig sammenhæng, hvis man skal gå lidt mere i dybden med analysemetoder.

De fleste studerende ved de mellemlange uddannelser vil på et eller andet tidspunkt i studiet få brug for at lave større eller mindre undersøgelser og forskningsprojekter. Samfundsvidenskabelig metode er bl.a. interviews og spørgeskemaer, der bruges i diverse undersøgelser. Forfatteren, der er lektor ved samfundsfag i Oslo, gennemgår både kvantitative og kvalitative metoder og beskriver fordele og ulemper ved begge analysemetoder. I 1. del forklarer hun overordnet, hvad man lægger i forskning, om den er subjektiv eller objektiv og forskellen på kvantitativ og kvalitativ forskning. Del 2 og 3 beskriver henholdsvis de kvantitative og de kvalitative metoder lige fra problemstilling til analyse og tolkning af resultater. Bogen rundes af med et kapitel om rapportskrivning.

Der findes en lang række bøger om forskningsmetoder bl.a. Kvalitativ metode, 2001, der er langt mere dybtgående men til gengæld kun dækker det kvalitative. Interviewteknik er også beskrevet flere steder bl.a. i Steiner Kvales meget brugte bog Interview, 1997. Flere bøger om sociologi beskriver også forskningsmetoder, men ikke så relativt enkelt og kortfattet som her.

En meget brugbar og relativt lettilgængelig bog om metoder til samfundsmæssige analyser, der især henvender sig til professionsuddannelserne.


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 186 (2010)

af

af

Poul Ferland

Nr. 186 (2010)