Bøger / faglitteratur

En ny jord : nuets muligheder og livets mening


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. nov. 2005

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 7. nov. 2005

Med udgangspunkt i sine tidligere bøger om at leve i nuet, Nuets kraft (2000), Lev i nuets kraft (2002) og Stilhedens budskab (2003) udbygger forfatteren sine synspunkter og viser muligheden for en ny jord, hvor flere og flere mennesker vil nå den bevidsthedsdimension, der med Bibelens ord er at opleve den fred, der går over al forstand. Titlen er hentet fra en bibelsk profeti, og forfatteren bruger flere steder citater fra Bibelen. Han har hentet inspiration i flere gamle religioner og åndelige traditioner og har evnen til at uddrage den alment gyldige essens af disse kilder og formulere det, så det har bud til moderne mennesker. Trods det paradoks, at forfatteren med sin bog søger at sige det, der ikke kan udtrykkes i ord, er det nu lykkedes ganske godt for ham. Han argumenterer overbevisende for sine synspunkter, og bogen er velskrevet og henvender sig bredt til alle med interesse for åndelig udvikling. If. Tolle skyldes verdens situation menneskets identifikation med egoet og dets stolthed og magtbegær. Den gode nyhed er, at mennesket har mulighed for at opnå en ny, højere bevidsthed kendetegnet ved et nærvær i nuet og en samhørighed med livet. Bogen formidler en dybere indsigt i denne ideelle åndelige tilstand, hvor negative følelser som utilfredshed, lidelse og frygt vil forsvinde til fordel for accept, glæde og entusiasme.