Bøger / faglitteratur / erindringer

En russisk pilgrims beretninger


Beskrivelse


Beretningerne handler i første række om, hvorledes en russisk pilgrim fra forrige århundrede søger og opnår beherskelse af Jesusbønnen.