Bøger / faglitteratur

Enneagrammet : din personlige udviklingsvej


Beskrivelse


Århundredgammelt system til beskrivelse af mennesket som opdelt i 9 personlighedstyper og kortlægning af disses tænke- og handlemønstre.