Bøger / faglitteratur

Epilepsi - en basisbog


Beskrivelse


Bogen er særlig henvendt til yngre neurologer og pædiatere, alment praktiserende læger, sygeplejersker og psykologer. Det er desuden også tiltænkt at andre sundhedsfaglige grupper, såsom fysio- og ergoterapeuter og socialrådgivere, kan have nytte af bogen. ”Epilepsi – en basisbog” indeholder et omfattende stikordsregister, som vil lette den praktiske anvendelse af bogen i den daglige rutine. Derudover indeholder bogen også et afsnit med ordforklaringer, som skal øge læsbarheden for ikke-lægeligt personale. Bogen omhandler både børn og voksne og gennemgår principperne ved udredning og klassifikation af epilepsi samt medicinsk og kirurgisk behandling. En vedlagt dvd synliggør de enkelte anfaldstyper og differentialdiagnoser. Der er et særligt afsnit for praktiserende læger, som specielt fokuserer på diagnosen og henvisningsituation og de hyppigst forekommende medicinske interaktioner, som man møder i almen praksis. Bagest i bogen er et appendix med gennemgang af alle antiepileptika, som anvendes ved behandling. Dette appendix er udarbejdet for at kunne give læseren en hurtig over- sigt over de farmakologiske egenskaber ved de enkelte antiepileptika.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for læger [online]

d. 13. apr. 2020

af

af

Poul Videbech

d. 13. apr. 2020


Sygeplejersken

Årg. 115, nr. 5 (2015)

af

af

Vibeke Stubbings

Årg. 115, nr. 5 (2015)