Bøger / faglitteratur / bibliografier

Er der spor? : feminisme, aktivisme og kønsforskning gennem et halvt århundrede


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. nov. 2012

af

af

Anny Skov Madsen

d. 26. nov. 2012

Bogens fokus på kvindebevægelsen og de spor, den satte i samfundet, er for alle, der arbejder med samfundsdebat og undervisning. Den vil også kunne anvendes til opgaver i de ældste gymnasieklasser.

Bogen er skrevet af forskere i køn og samfund, og den sætter fokus på nutidens forestillinger om køn og feminisme og trækker spor tilbage til kvindebevægelsens mærkesager fra begyndelsen af 1970'erne. Emnerne er bl.a.: uddannelse, sundhed, seksualitet, mode og skønhed, arbejds- og familieliv. Hvert af de centrale temaer analyserer med køn som fokus den samfunds- og socialpsykologiske udvikling, og netop ved at gå tilbage til udgangspunktet punkterer den myter og forestillinger og beskriver en ny social virkelighed, hvor paradokserne står i kø, og der derfor bliver behov for nye fortolkninger af kvindeliv i samfundet. Der er referencer efter hver artikel.

J. Hansen: Patteprinsen og de skinhellige drager, 2012 er en debatbog om feminismens udvikling. Køn og kultur i psykologien, 2012 er kønsforskning med fokus på det psykologiske.

Det er en vigtig og andeledes perspektivrig bog om de seneste årtiers udvikling af synet på kvindekønnet set i lyset af samfundsudviklingen fra det fælles til det individuelle. Opdelingen i de forskningsbaserede artikler, der behandler de centrale temaer, gør bogen overskuelig og forholdsvis let at læse. For meningsdannere, debattører, undervisere og til opgavebrug i de ældste gymnasieklassser.


Weekendavisen

d. 4. jan. 2013

af

af

Johanne Mygind

d. 4. jan. 2013