Bøger / faglitteratur

Er det så svært at leve sammen?


Anmeldelser (14)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Gyde Neergaard

d. 18. dec. 2018

Socialrådgiver Karen Zimsen, der tidligere bl.a. har skrevet Samtalen som værktøj (1976), har lavet denne bog om ægteskabet, fordi »der er en nøje sammenhæng mellem, hvordan forældre lever medhinanden, og hvordan deres børn befinder sig og fungerer«. Udfra sin rige erfaring med undervisning, familievejledning og ikke mindst arbejdet i et privat teamwork for ægteskabsrådgivning slårforfatteren et slag for et nyt syn på ægteskabet og taler i denne forbindelse om »seriemonogami« som en mulig fremtidig løsning. Karen Zimsens betragtninger er præget af sund fornuft og menneskeligmedleven. Hun gennemgår alle sider af ægteskabets problemer og kommer med mange slående rigtige iagttagelser. Hun støtter sig ofte til andres arbejder og citerer flittigt tidens forfattere. Bogener skrevet på en sådan måde, at den kan læses af alle. Afsluttende praktisk vejledning om skilsmisse. Liste over alternative rådgivninger. Litth.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Gyde Neergaard

d. 18. dec. 2018

En af landets kloge koner, socialrådgiver KZ, har udsendt 2. udg. af Er det så svært at leve sammen? (1. udg. 1980) med undertitlen: "Om forelskelse, parforhold, ægteskab og børn". KZ harmegen erfaring både som medarbejder i en privat ægteskabsrådgivning og som foredragsholder. Bogen er præget af sund fornuft og mange slående rigtige iagttagelser. Man kunne have ønsket en meregennemgribende revision af 1. udg. Kun de sidste kapitler er revideret, men de er til gengæld væsentlige. Henvisninger til Glistrup - og såmænd også til H. Møllehave - virker forældede.Væsentligere er det dog, at man savner en uddybning af det nye begreb: delt forældremyndighed og må notere, at litth. ikke er ajourførte. Da 1. udg. sikkert er slidt de fleste steder, er det dogrimeligt at kassere den og købe rigeligt ind af 2. udg.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Gert Fabrin

d. 18. dec. 2018

Nyeste udgave af Karen Zimsens meget populære og efterspurgte bog om samliv er bygget op som de foregående. 123 kapitler beskriver hun forskellige sider af samlivs-problemerne fra tiden førsamlivet begynder og gennem parforholdet. Er det så svært at leve sammen? bærer præg af at være skrevet for over 10 år siden, idet mange af de undersøgelser, der refereres til, ligger tilbage til1970'erne. Som helhed er bogens betragtninger dog stadig gældende, og denne udgave er revideret i forhold til de tidligere. Det er dog mindre ændringer, som specielt omfatter ny lovgivning og AIDSindflydelse på samlivet. Litteraturlisten er ajourført og indeholder udvalgt litteratur til og med 1991. Bogen er stadig blandt de bedste og lettest tilgængelige om samlivsproblemer, og grundetajourføringen bør nye læsere have adgang til den nye udgave. Er det så svært at leve sammen? er meget anvendelig både til selvstudium og til brug i studiekredse og andre grupper. Forfatterenspopularitet vil bevirke, atogså denne udgave vil blive flittigt anvendt til begge formål.


Jyllands-posten

d. 25. juli 1980

af

af

Annelise Vestergaard

d. 25. juli 1980


Lands-avisen Aktuelt

d. 20. maj 1980

af

af

Svend Heinild

d. 20. maj 1980


Berlingske tidende

d. 20. maj 1980

af

af

Mette Winge

d. 20. maj 1980


Weekendavisen

d. 5. sep. 1980

af

af

Joseph Weiner

d. 5. sep. 1980


Politiken

d. 20. maj 1980

af

af

Gretelise Holm

d. 20. maj 1980


Kristeligt dagblad

d. 20. maj 1980

af

af

Herdis Møllehave

d. 20. maj 1980


Frederiksborg Amts avis

d. 10. sep. 1980

af

af

g. n.

d. 10. sep. 1980


Land & folk

d. 8. juli 1980

af

af

Jette Krogh-Toft

d. 8. juli 1980


Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk

årg 58, nr 4 (1980)

af

af

Andreas Jespersen

årg 58, nr 4 (1980)


Politiken

d. 16. aug. 1986

af

af

Bo Møhl

d. 16. aug. 1986


Familiepleje

1992, nr. 4

af

af

Else Balle

1992, nr. 4