Bøger / faglitteratur / lærebøger

Ergoterapi i praksis : det begrebsmæssige grundlag


Beskrivelse


Bogen beskriver ergoterapiens historiske udvikling samt giver et bud på fagets fremtid. Desuden gives en struktureret beskrivelse af 8 forskellige praksismodeller.