Bøger / faglitteratur / lærebøger

Erhvervsøkonomi til akademiuddannelserne


Beskrivelse


Lærebog som ruster dig til at kunne forstå, analysere og løse praksisnære problemstillinger inden for erhvervsøkonomi. Den giver dig grundlaget for at opnå en helhedsforståelse af centrale virksomhedsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser, både teoretisk og praktisk. For markedsføringsøkonomuddannelsen og andre videregående uddannelser og kurser, hvor der indgår erhvervsøkonomi.