Bøger / faglitteratur

Et bevidst blik på alle elevers læring : systematisk brug af data til udvikling af undervisningen


Beskrivelse


Belysning af, hvordan man i folkeskolen kan arbejde systematisk med data om elevernes faglige progression og udbytte af undervisningen med det formål at etablere et vidensgrundlag for at tilrettelægge ny undervisning til gavn for alle elever.