Bøger / faglitteratur

Etik for social- og sundhedsarbejdere : en grundbog


Beskrivelse


Indhold: Faglig etik og profession. Værdigrundlag og mål i social- og sundhedsarbejde. Etiske dilemmaer og værdivalg. Pespektiver på etisk fagudøvelse.

Anmeldelser (9)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Anne Grete Jacobsen

d. 19. dec. 2018

Den norske forfatter har været leder af det fagetiske udvalg i Norsk Sosionomforbund, han har været med til at udvikle fagetiske regler for socialarbejdere, og i 80'erne har han bl.a. undervist på Den Sociale Højskole og RUC. Formålet med bogen er at udvikle en ny tilnærmelse til fagetisk tænkning inden for social- og sundhedsarbejderfagene. Interessen for etik inden for disse fagområder er steget kraftigt i de senere år. Bl.a. fordi nyere medicinsk teknologi og ny indsigt i livsfremmende og livstruende miljøforhold gør, at de etiske sider forbundet med at redde liv og at sikre livsbetingelser, er ændret radikalt. Den moderne gen- og bioteknologi har gjort det muligt at flytte grænserne for undfangelse, liv og død, og derfor er der grund til at spørge sig selv om hensigten med at gøre dette. I bogens 1. del behandler Lingås de forskellige etiske tænkemåder, også historisk. 2. del behandler de værdigrundlag og mål, som bør ligge til grund for alt arbejde med mennesker. 13. deltages nogle af de dilemmaer og valgsituationer op, som social- og sundhedsarbejdere står over for, og i bogens sidste del skildres perspektiverne på etisk fagudøvelse. Nogen nem bog er det ikke, den kræver en del forkundskaber. Den vil kunne anvendes af fagfolk og som lærebog på en del videregående uddannelsesinstitutioner.


FOA bladet

Årg. 5, nr. 3 (1997)

af

af

Leif Ajbro

Årg. 5, nr. 3 (1997)


Ergoterapeuten

Årg. 59, nr. 9 (1998)

af

af

Kirsten Petersen

Årg. 59, nr. 9 (1998)


Social kritik

Årg. 5, nr. 28 (1993)

af

af

Asger Sørensen

Årg. 5, nr. 28 (1993)


Socialrådgiveren

Årg. 55, nr. 13 (1993)

af

af

Anne Worning

Årg. 55, nr. 13 (1993)


Dansk sociologi

Årg. 5, nr. 1 (1994)

af

af

Jens Guldager

Årg. 5, nr. 1 (1994)


Sygeplejersken

Årg. 93, nr. 50 (1993)

af

af

Helle Tødt

Årg. 93, nr. 50 (1993)


Information

d. 4. okt. 1993

af

af

Jytte Willadsen

d. 4. okt. 1993


Tidsskrift for jordemødre

Årg. 104, nr. 5 (1994)

af

af

Anne Vils Sørensen

Årg. 104, nr. 5 (1994)