Bøger / faglitteratur

Etisk resiliens : en undersøgelse af den etiske karakterstyrke


Beskrivelse


Med udgangspunkt i en række voksne skilsmissebørns beretninger om deres oplevelser af følgerne af forældrenes skilsmisse undersøges den etiske karakterstyrkes betydning for børns måde at komme igennem krisen på. Henvender sig til psykologer, socialrådgivere, socialpædagoger og andre, der møder børn og unge, der har oplevet svære opvækstvilkår.