Bøger

Etniske minoritetsunge i Danmark : en undersøgelse af årgang 1995


Beskrivelse


Denne rapport tegner et bredt billede af 18-årige etniske minoritetsunges liv i Danmark i dag, sammenlignet med jævnaldrende fra den danske majoritet. Rapporten kommer rundt om en lang række emner som familieforhold og - ressourcer, uddannelse, helbred og trivsel, venner og fritidsliv, stoffer, alkohol og kriminalitet samt seksualitet og forventninger til fremtiden. Helt overordnet viser undersøgelsen, at de etniske minoritetsunge ofte har færre ressourcer, oftere bor i større familier, og oftere har et liv, hvor der er mere markant forskel imellem de to køn, sammenlignet med situationen blandt de majoritetsdanske unge. Undersøgelsen bygger primært på spørgeskemabesvarelser fra knap 900 unge med baggrund i 118 forskellige lande. Forskerne har sammenlignet besvarelserne med svar fra SFI’s store forløbsundersøgelse af årgang 1995, der rummer svar fra 4000 majoritetsdanske unge.

Informationer og udgaver