Bøger / faglitteratur / bibliografier

EU-ret


Beskrivelse


Fremstilling af principperne, dynamikken og hovedstrukturen i gældende EU-ret. Bogen består af to dele. Del I handler om EU's politisk-juridiske forfatning: institutioner, regulering og rettigheder. Del II handler om EU's økonomisk-juridiske forfatning: det indre marked.