Bøger / faglitteratur / traktater

EU's Charter - i et menneskeretligt krydsfelt


Beskrivelse


EU’s Charter – I et menneskeretligt krydsfelt er blevet til som en udløber af en seminarrække om EU’s Charter om grundlæggende rettigheder, som Institut for Menneskerettigheder i efteråret 2014 og foråret 2015 afholdte. Baggrunden for afholdelsen af seminarrækken var et ønske om at skabe mere dansk viden og opmærksomhed om EU’s Charter, som med Lissabon-trak­tatens ikrafttræden i december 2009 er blevet bindende for medlemsstaterne på traktatniveau. Bogen er en fagbog, men den kan også læses som en debatbog. Dens titel er EU’s Charter – I et menneskeretligt krydsfelt, fordi der, som bogens kapitler vidner om, er en række udfordringer forbundet med, at Chartret har fået retskraft på traktatniveau. Bogen er udgivet med venlig støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. nov. 2000

af

af

Lone Fosdal

d. 13. nov. 2000

På EU-topmødet i Nice skal man behandle et forslag til Charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder. Erling Olsen og Jens-Peter Bonde har begge siddet i det konvent der har formuleret forslaget og har derfor gode forudsætninger for at genoptage makkerskabet fra Ja eller nej til Amsterdam-traktaten, 1998. Som optakt til forslagets 54 artikler som bringes både ukommenteret og med forklaringer til de enkelte artikler udarbejdet af konventets formandskab, får vi en positiv og en kritisk udmelding om konsekvenserne af en vedtagelse af charteret. Erling Olsen finder det positivt at få tydeliggjort at EU ikke kun er et økonomisk samarbejde men også bygger på fælles værdier og at få præciseret at borgerne har rettigheder i forhold til systemet. Jens-Peter Bonde påpeger at charteret er udformet så det kan indgå i en egentlig forfatning og at det alene består af elementer fra traktater som alle femten EU-lande i forvejen har tiltrådt og derfor kan undværes. Han peger desuden på en række punkter der efter hans mening kan give problemer i forhold til dansk retsopfattelse.