Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Europas miljø - tilstand og fremtidsudsigter 2010 : synteserapport