Bøger

Evaluering af Feedback-Informed Treatment ved Silkeborg Kommunes Familiecenter


Beskrivelse


Feedback-Informed Treatment (FIT) bliver i stadig stigende grad brugt på det sociale område i Danmark. Det er et dialog- og evalueringsredskab, der kan bruges aktivt i familiebehandlingen til at justere, tilpasse eller tilrettelægge forløbene mest hensigtsmæssigt. Denne rapport evaluerer erfaringerne fra Silkeborg Kommunes Familiecenter, hvor man har arbejdet med FIT i fire år.