Bøger / faglitteratur

Evaluering af satspuljen Forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge : kommunale modelprojekter


Beskrivelse


Evaluering af indsatser i 9 konkrete, kommunale projekter, som er målrettet børn og unge på 12-15 år, som er overvægtige eller har en uhensigtsmæssig vægtudvikling.