Bøger / faglitteratur / vejledninger

Excel 2007 - programmering med VBA


Beskrivelse


Summary: Indhold: Hvad er Visual Basic for Applications? ; Arbejd videre med den indspillede makro ; Arbejd med kontrolelementer ; Variabler og konstanters rolle ; Brugerinput ; Betinget logik ; Brug løkker i din kode ; En introduktion til objekter ; Ofte anvendte objekter ; Range-objektet ; Arbejd med Visual Basic Editor ; Fejlfinding ; Fejlbehandling ; Arbejd med brugerformularer ; Automatisér brugerformularer ; Diagrammer ; Pivottabeller ; Introduktion til dataadgang ; Dataadgang med ADO ; Mere om ADO ; Automatisering ; Kør procedurer.