Bøger / faglitteratur

Fællesskab og retfærdighed i et organisatorisk perspektiv


Beskrivelse


Med en ny vinkel på samspillet mellem erhvervsøkonomi og filosofi undersøges hvad der kendetegner god ledelse og en god organisation. Med afsæt i humanismens dyder og pligter belyses begreber som værdibaseret ledelse og retfærdighed i en ledelsesteoretisk og -organisatorisk terminologi.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. nov. 2003

af

af

Lone Thaarup

d. 7. nov. 2003

Forfatteren er født i 1976 og uddannet som cand.merc. fra Handelshøjskolen i København. Dermed har han forudsætninger for at beskæftige sig med overvejelser om erhvervsøkonomi på teoretisk grundlag. Men det særlige og interessante ved bogen er, at han kobler denne synsvinkel med en humanistisk-filosofisk tilgang til begreber omkring ledelse, arbejdsplads og samarbejde. A.S. tager udgangspunkt i klassiske værdier som retfærdighed, tillid og venskab og han taler om den sociale midte, hvor venskabet træder i karakter og hvor det at have agtelse for hinanden betyder, at man handler uden at skele til egen fordel. Disse begreber kan synes meget fjerne set i forhold til dagligdagens job, men forfatteren gør godt rede for, hvorfor etik og humanisme fortsat er bærende værdier samtidig med, at han er stærkt kritisk overfor mange firmaers overfladiske omgang med værdibegreber. A.S. skriver bl.a. om begrebet branding og om, hvordan mange gerne vil lade deres produkter fortælle den gode historie. Samtidig påpeger han, at ikke alle historier understøtter forbrugerens positive opfattelse af virksomheden og at den forbruger, der føler sig svigtet hurtigt kan finde andre produkter med bedre historier. Et nuanceret og reflekteret bidrag til litteratur om organisation.