Bøger / faglitteratur

Fagdidaktik i historie


Beskrivelse


Introduktion til faget historie i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, med et historisk indblik i fagets udvikling samt dets aktuelle udfordringer og muligheder samt konkrete øvelser til henholdsvis 3.-7. klasse og 8. klasse-3. g.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. mar. 2015

af

af

Boy Olesen

d. 4. mar. 2015

En bog der giver anledning til refleksion over den historieundervisning, der meget ofte kun handler om at få faktuel viden om konkrete fortidsbegivenheder og sammenhænge. Bogen henvender sig til alle der underviser fra 3. kl. til 3. g.

Et af bogens formål er at nedbryde grænserne mellem historieundervisningen i Grundskolen og Gymnasieskolen. Folkeskolelærerne er meget kompetente omkring det pædagogiske og didaktiske, og gymnasielærerne er i besiddelse af stor fag-faglig viden. Der fremhæves to fagdidaktiske udfordringer for faget, som søges besvaret: 1)Uanset kulturbaggrund og sociale forudsætninger skal eleverne føle relevans samtidig med at man efterlever de formelle krav. 2)Kundskabsudvikling og historisk tænkning skal foregå parallelt. Eleverne skal kvalificeres til at inddrage historisk tænkning i forskellige sammenhænge. Bogen har to kapitler om tips, tricks og øvelser for henholdsvis 3.-7. kl. og 8. kl.-3. g.

En god og tankevækkende bog, der på en god måde problematiserer historieundervisningen over ikke mindre end 10 skoleår. Her er en god blanding af teori og konkrete, praktiske ideer til direkte undervisningsafprøvning. Skrevet i et letforståeligt sprog, sat op i små overskuelige kapitler.

Bogen Historie er et godt supplement til "Fagdidaktik i historie".


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 17. juni 2015

af

af

Karsten Møller

d. 17. juni 2015