Bøger / faglitteratur

Fagdidaktik i naturfag


Beskrivelse


Om nyere resultater inden for naturfagsdidaktisk forskning og hvordan man kan bruge dem som pejlemærker og anbefalinger for praktisk undervisning i fagene.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. aug. 2016

af

af

Hans-Christian Uth

d. 26. aug. 2016

En grundlæggende og grundig didaktik for naturfagene fra folkeskole til ungdomsuddannelser i serien "Didaktik". Til hjælp og refleksion for lærere og lærerstuderende.

Bogens første kapitler tager fat på de helt grundlæggende spørgsmål om, hvorfor der skal undervises i naturfag, og hvilke læringsteoretiske baggrunde underviseren skal have med sig. Herefter behandles fire aspekter af naturfagsundervisningen: det undersøgende arbejde, it, sprog og kommunikation samt evaluering. Alle aspekter beskrives ud fra såvel teori som praksis, og i hvert kapitel afsluttes med en opsummering. Diagrammer og skemaer understøtter fremstillingen. Bogen afsluttes med perspektiveringer på naturfagsundervisningens udfordringer. Den rummer udførlig indholdsfortegnelse og omfattende international litteraturliste.

Velskrevet og veldokumenteret oversigt over naturfagenes "hvorfor?" og "hvordan?". Bogen er både grundig og fagligt aktuel, og den er rimeligt let tilgængelig.

Svein Sjøbergs Naturfag som almendannelseFagdidaktik i sprogfagFagdidaktik i matematikMotivation fra 2005 er stadig uomgængelig. I forlagsserien er tidligere bl.a. udkommet Fagdidaktik i sprogfag, Fagdidaktik i matematik og MotivationSvein Sjøbergs Naturfag som almendannelse fra 2005 er stadig uomgængelig. I forlagsserien er tidligere bl.a. udkommet , Fagdidaktik i matematik og MotivationSvein Sjøbergs Naturfag som almendannelse fra 2005 er stadig uomgængelig. I forlagsserien er tidligere bl.a. udkommet Fagdidaktik i sprogfag, og MotivationSvein Sjøbergs Naturfag som almendannelse fra 2005 er stadig uomgængelig. I forlagsserien er tidligere bl.a. udkommet Fagdidaktik i sprogfag, Fagdidaktik i matematik og .


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 17. okt. 2016

af

af

Ole Haubo Christensen

d. 17. okt. 2016