Bøger / faglitteratur

Faktablade for 36 danske dagsommerfugle : et redskab for naturforvaltere


Beskrivelse


Faktabladene opsummerer den tilgængelige viden om de beskrevne 36 arters levevis. Hvor litteraturen mangler, giver forfatterne deres bedste bud på en målrettet naturpleje baseret på upubliceret viden.

Anmeldelser (1)


Lepidoptera

Ny serie, bd. 12, nr. 3 (2022)

af

af

Per Stadel Nielsen

Ny serie, bd. 12, nr. 3 (2022)