Bøger / faglitteratur

Familier og familieterapi


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Lone Andersen

d. 19. dec. 2018

Minuchins berømte bog er fra 1974. Den findes i en svensk oversættelse fra 1976. Bogen er koncentreret om familieterapi, hvilket øger perspektivet i forhold til den traditionelle fokusering på individet, men den ser stort set bort fra forbindelsen mellem familie og samfund. Minuchins terapi er strukturalistisk, den går på samspilsmønstrene. Familiens »landkort« optegnes, visende hvilke transaktionsmønstre, der synes velfungerende og hvilke, der bør ændres. Hovedformålet er: hvordan kan man bevare individualiteten, og hvordan kan man støtte fællesskabet. En effektivt fungerende familie er et åbent socialt system under omdannelse, som opretholder forbindelserne med verden uden for familien, som har evner for udvikling, og som har en organisationsstruktur, der består af subsystemer. Bogens teoretiske afsnit fortolkes og uddybes af familiesessioner. En række af disse (både i »normal«- og »problemfamilier«) refereres udførligt. - Bogen vil være spændende og inspirerende læsning foralle »familieterapeuter«, men kan iøvrigt læses af alle interesserede. Af andre familieterapier kan nævnes Kemplers, der er gestaltorienteret, og Satirs, der er kommunikationsrensende.


Information

d. 23. nov. 1978

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 23. nov. 1978


Sygeplejersken

1979, nr 33

af

af

Inga Munch

1979, nr 33


Politiken

d. 13. juni 1979

af

af

Erik Olaf-Hansen

d. 13. juni 1979


Socialrådgiveren

årg 41, nr 2 (1979)

af

af

Grete Jensen

årg 41, nr 2 (1979)