Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Farlig flyvning? : en bog om katastrofer i luften


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. jan. 2002

af

af

Ida Kongsø (skole)

d. 3. jan. 2002

Bogen er en del af en nyere serie om markante begivenheder og katastrofer. De 2 andre titler, der foreløbig er udgivet, handler om epidemier og jordskælv. Serien sigter mod det mål at give læseren en viden til lettere at kunne forholde sig til oplysninger i nyhedsmedierne. Farlig flyvning er meget dagsaktuel og beskriver katastrofer i fartøjer fra luftballoner til rumraketter. Første historier er om en ballonulykke i 1785 og senest beskrives terrorangrebet d. 11.9., dog meget kortfattet. Som læser studser man over, at netop denne katastrofe fylder så lidt i det samlede rids, men bogen har til hensigt at give en beskrivelse af en hel periodes hændelser og ikke dybere af få særskilte. Bogen er meget interessant at læse, mættet med voldsomme historier, som let læses på et par timer. Vækker historierne appetit på mere viden, er her bagest i bogen lister med anden litteratur og relevante links om emnet. Bogens emne er spændende især for drenge fra 11-12 år, der nok også vil blive fanget af de voldsomme billeder af brændende fly og eksplosioner på både for- og bagside. Læseren beroliges til slut med et afsnit om flysikkerhed Det skal være lige så farligt at flyve en gang som at ryge 11/2 cigaret eller som at være 60 år i en halv time!.


Bibliotekernes vurdering

d. 3. jan. 2002

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 3. jan. 2002

En udmærket dansk fagbog om katastrofer i luften og rummet med et specielt afsnit om danske flyulykker, hvor SAS-katastrofen i Milano i oktober også er omtalt. Jeg synes, at bogen har en meget fin balance mellem det fragmentarisk underholdende og fagligt informative. Vi kommer historisk omkring både balloner og luftskibe, udviklingen i luftfarten, rumflyvningen og flysikkerheden generelt. Vægten ligger ikke - som det ellers ofte ses - på detaljerede udpenslinger, men på ulykkernes årsager fx menneskelige og tekniske fejl og deres opklaring via den velkendte sorte boks og havarikommissionens arbejde. Der bliver også plads til en omtale af terroraktioner med både Lockerbie-katastrofen og angrebet 11. sept. mod World Trade Center og Pentagon. - Til det sidste har bogen et lille apropos: faktisk blev Empire State Building i 1945 også torpederet af et fly med 14 døde og voldsom brand til følge. Som spørgsmålstegnet i hovedtitlen Farlig flyvning? antyder, så dementeres dog til sidst i et afsnit om flysikkerhed bl.a. via statistik evt. følgeslutninger om, at flyrejser generelt er farlige. Læseren behøver således ikke at frygte en kommende charterrejse. Bogen er illustreret med s/h fotos m.m. og afsluttes med litteraturliste og links. Fra 12 år.


Folkeskolen

Årg. 119, nr. 13 (2002)

af

af

Hans Erik Berthelsen

Årg. 119, nr. 13 (2002)


Børn & bøger

Årg. 55, nr. 4 (2002)

af

af

Knud Loft

Årg. 55, nr. 4 (2002)