Bøger / faglitteratur

Fibromyalgi og andre multisystemsygdomme


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. maj 2014

af

af

Alma Lind Jensen

d. 27. maj 2014

Bogen er for patienter med fibromyalgi eller lignende sygdomme og deres pårørende. Læger, sundhedspersonale og andre behandlere kan have særlig gavn af at læse bogen, da viden om disse tilstande ofte er præget af manglende viden, myter og ligefrem fordomme.

Forfatteren er cand.psych. og kendes fra Hvordan vi kan forhindre, at smerter bliver en vej til helvede og Når det gør ondt hele tiden. Fibromyalgi er en smertelidelse, som man har svært ved at forklare. Forfatterens tilgang er 100% accept af patientens smerteoplevelser, idet man tidligere - ikke mindst som følge af Lise Ehlers bøger om fibromyalgi og tilsvarende sygdomme - har ment, at tilstanden er psykisk/socialt betinget og dermed patientens eget ansvar...har visse læger konkluderet. Sådan er der stadig læger og andre i sundhedsvæsenet, der tænker. Og det er især disse opfattelser, Jytte Valborg Nielsen går imod. Fibromyalgi forklares i dag som en forstyrrelse i nervesystemet, som fører til øget smerteopfattelse. Bogens første del beskriver sygdommen og patientens møde med sundhedsvæsenet og det sociale system, mens anden del giver forklaringer og kommer med forslag til mulige behandlinger samt sygehistorier. Til slut konklusion, ordforklaringer og litteraturliste.

Mere omfattende end både Stress og udstødelse, 2001 og Fibromyalgi, 2008.

Derfor og fordi der er tale om en kvalificeret udlægning af multisystemsygdommene, som de nu kaldes, er bogen en oplagt anskaffelse bredt i bibliotekerne.