Bøger / faglitteratur

Filmanalyse


Beskrivelse


Filmanalyse er en introduktion af teori om filmanalyse gennem konkrete analyseeksempler. Udgivelsen omsætter filmteorier til analytisk praksis, hvor hvert kapitel kombinerer en metode med et filmværk. De enkelte kapitler redegør for en metode, hvorefter metoden eksemplificeres konkret i en analyse af et specifikt filmværk. Der indgår et historisk rids over metodens teoretiske ophav og dens vigtigste litteratur, og styrker og svagheder ved metoden indgår i kapitlets konklusion. Filmanalyse spænder fra tidlig proto-filmteori til den seneste forskning som fx emotionsteori og post-film. Ligeledes har de film, der analyseres i kapitlerne, en historisk spredning fra tidlige stumfilm til nye film. Med sine 19 kapitler bliver materialet også til et oversigtsværk over metoder. Bogens talstærke forfatterhold repræsenterer store dele af film- og medieforskningsmiljøerne på danske universiteter, og på den måde er bogen ikke kun vidtfavnende, hvad angår teorier, men den afspejler også filmvidenskaben som fagområde. Filmanalyse henvender sig til undervisningen i de forskellige film- og medieuddannelser, primært på universiteterne, og i film- og mediekurser i andre fag. Bidragsydere: Jørgen Riber Christensen, Karen Hvidtfeldt Madsen, Helle Kannik Haastrup, Thomas Mosebo Simonsen, Steen Ledet Christiansen, Peter Allingham , Ole Ertløv Hansen, Lennard Højbjerg , Jakob Isak Nielsen, Kim Toft Hansen, Birger Langkjær, Gunhild Agger, Brian Russell Graham, Lynge Stegger Gemzøe, Jette Rygaard og Niels Henrik Hartvigson. Fra bogens fagfællebedømmelse: "Jag är övertygad om att boken blir värdefull för grundstudenter som ges en bred orientering i filmstudiet och ett flertal möjliga analytiska infallsvinklar. Enkelt sammanfattat, hade jag själv önskat läsa en motsvarande bok då jag en gång påbörjade mina filmvetenskapliga studier.".

Informationer og udgaver