Bøger / faglitteratur / lærebøger

Finansiel rapportering : teori og regulering


Beskrivelse


Om årsregnskabslovens værdibaserede begrebsramme og tekniske regelsæt. Dels i relation til lovens interessentperspektiv, dels til lovens regler om rapportering om økonomi, viden, miljø, socialt ansvar med mere.