Bøger / faglitteratur / bibliografier

Flådeguide : det danske søværn i det 21. århundrede : skibe, organisation, opgaver


Beskrivelse


Summary: 24 timer i døgnet, 365 dage om året er det danske Søværn klar til at forsvare danske og allierede interesser – med magt om nødvendigt. Søværnet har i 2019 cirka 2.400 ansatte og 37 orlogsskibe. Skibene og deres besætninger løser et væld af opgaver i danske og internationale farvande – fra suverænitetshåndhævelse over fiskeriinspektion til forureningsbekæmpelse og uddannelse af personel. Alt sammen mens værnets ansatte forbereder sig på at kæmpe en krig, som alle håber aldrig kommer. Denne rigt illustrerede bog beskriver Søværnets opgaver, organisation samt ikke mindst flådens skibe. Den henvender sig både til Søværnets personel – nuværende såvel som kommende – og til alle andre med interesse for det danske forsvar og dets virke i det 21. århundrede. Illustreret med over 100 billeder, hvoraf mange ikke tidligere har været offentliggjort.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. aug. 2019

af

af

Kirstine Louise Grøngaard

d. 16. aug. 2019

Guide til det danske søværns flåde, formål og opbygning. For marine- og søfartsinteresserede.

Det danske søværn blev grundlagt i 1521 og udgør i 2019 et mandskab på 2400 personer samt 37 enheder lige fra de store fregatter til mindre fartøjer. Søværnets primære opgave er at forsvare Danmark og danske interesser nationalt såvel som internationalt. Søværnets øverstkommanderende er placeret direkte under Forsvarschefen og de ansatte og flåden er fordelt på tre eskadrer. Danmark har flådestationer i Korsør og i Frederikshavn. Udover en gennemgang af Søværnets opgaver og organisering indeholder bogen en oversigt over alle søværnets enheder lige fra Kongeskibet til helikopterne. Enhedernes funktioner bliver beskrevet, afbilledet og tekniske oplysninger er også inkluderet. Afslutningsvis giver forfatteren sit besyv med angående fremtiden for det danske søværn. Sidst i bogen findes skibsregister og litteraturliste. Bogen er illustreret med farvefotos samt stregtegninger.

Bogens layout er indbydende, den er logisk opbygget og de flotte farvefotos gør bogen appetitlig. Gennemgangen af Søværnets organisering og formål er kort og præcis. Oversigten over de mange fartøjer er grundig og giver et godt indblik i det enkelte skibs formål og funktioner.

For flaget og DanmarkAbsalon og Esbern Snare går mere i dybden med Søværnets historie. Absalon og Esbern Snare sætter fokus på støtteskibene Absalon og Esbern SnareFor flaget og Danmark går mere i dybden med Søværnets historie. sætter fokus på støtteskibene .


Tidsskrift for søvæsen

Årg. 190, nr. 3/4 (2019)

af

af

Hans Chr. Bjerg

Årg. 190, nr. 3/4 (2019)


Marinehistorisk tidsskrift

Årg. 52, nr. 4 (2019)

af

af

Poul Grooss

Årg. 52, nr. 4 (2019)