Bøger / faglitteratur til børn

Fly


Beskrivelse


Om flyvningens historie, flyvedrømme, ballonflyvning, fly fra 1. verdenskrig, luftslag og -skibe, de allieredes og aksemagternes fly, berømte flyvninger, lufthavne, helikoptere, privatflyvning, krigsfly samt fremtidens computerstyrede fly.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Flemming Jørgensen (skole)

d. 19. dec. 2018

Bøger om flyvemaskiner har mange lånere blandt børn. Fælles for bøgerne er, at især drenge har et umætteligt behov for både billedkiggeri og læsning. Gennem årene har udbuddet da også været stort. Denne nye udgivelse føjer sig pænt ind i rækken af dem, der ikke vil få mange unyttige dage på hylderne, og ligner såvel i udstyr som indhold meget Flyvemaskiner af Andrew Nahum (91/23). Bogen behandler sit emne historisk og teknisk. Fra en kort omtale af sagnet om Ikaros, ballonflyvning i 1700-tallet og forsøg med svævefly i 1800-tallet berettes om brødrene Wrights banebrydende flyforsøg. I korte 2-siders afsnit fortælles derefter lidt mere indgående om flyenes udvikling til såvel komplicerede krigsfly som til nutidens fly til brug i civil luftfart - ligesom der er afsnit om luftskibe, helikoptere og fremtidsfly. Billedmaterialet er omhyggeligt udførte farvetegninger, der fylder ca. halvdelen af bogen, og som - i øvrigt ligesom layoutet -er fantastisk flot. Her kan skolens elever heltfra børnehaveklassen få sig nogle spændende timers billedlæsning. Teksten er summarisk med et leksikalt præg og med mange svære ord og begreber og kan tidligst læses fra omkring 5-6. klasse. Der er en god tidstavle, et godt register og en lidt tilfældig ordliste.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Niels Andersen

d. 18. dec. 2018

Bogen vise glimt af flyvningens historie fra menneskets første drømme om at flyve og op til fremtidsudsigterne på den anden side af år 2000. Ind imellem har vi hørt om ballonflyvning, deførste pionerer, luftskibe, helikoptere og privatfly vning. Udviklingen indenfor krigs- og passagerfly og lufthavne omtales. En del vægtning lægges på de to verdenskrige. Bagest en tidstavle,ordliste og stikordsreg. Ud over fly, viser illustrationerne også pilotudstyr gennem tiderne. Bogen er bygget op som to andre nyere titler om flyvning, Parker: Flyvning og flyvende maskiner (Vinduemod verden) (91/36) og Nahum: Flyvemaskiner (Høst viden) (91/23) med ét emne pr. opslag. Her bringes en kort sammenhængende tekst og mange illustrationer med tætskreven billedtekst. Teksten giveren udmærket introduktion til emnet, og illustrationerne er udelukkende farvelagte tegninger - af flere forskellige illustratorer. Som helhed er tegningerne af udmærket kvalitet - bedre end hosParker - omend nogle, og ienkelte tilfælde af væsentlige fly, er meget små og gnidrede. Disponeringen er i højere grad end hos Parker en historisk gennemgang. Bogen vil kunne læses fra 11-12 år,og derfor også lettere end Nahum.


Bibliotekernes vurdering

d. 26. apr. 2006

af

af

Torben Bråe Olesen

d. 26. apr. 2006

En oplevelsesbog om et populært emne i en serie. Der fokuseres på usædvanlige flyvemaskiner i 11 dobbeltopslag om fx fart, vandflyvere og usynlige fly, jump jets og x-fly samt tidlinje, ordliste og bogliste samt 4 generelle danske internetadresser og stikordsregister. Hvert opslag består af 1-2 fotografier og 1-2 stregtegninger i faktabokse der beskriver tekniske fakta for omtalte fly. Der er en spaltesat brødtekst, 2 pr. side, samt en indledning til denne som ikke altid er spaltesat og en overskrift i en farvet vinge. Der er nederst på alle højresider 1-2 internetadresser knyttet til det specifikke emne. Internetadresserne er udenlandske og på engelsk. Billederne er både fritskårne og med baggrund. Teksten er små tekniske og faktarelaterede beskrivelser. Der er mange hovedsætninger. Teksten vil kunne læses af børn fra 11 år, nok især teknikfascinerede drenge der vil få en spændende introduktion til emnet og en overskuelig læseoplevelse. Denne bog fokuserer på de lidt specielle og ekstreme fly med en historisk vinkel, for det er ikke kun et spørgsmål om det nyeste, højeste eller største, men også hvornår og hvordan. Denne bog vil fint kunne supplere de titler vi har om emnet. God og dækkende forside med et sejt SR-71 fly, som er usynligt på radar, men heldigvis ikke på billedet. Kortfattet bagsidetekst, samt reklame for i alt 4 titler i serien.