Bøger / faglitteratur

Første verdenskrig 1914-1918


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. okt. 2005

af

af

Knud Weile

d. 18. okt. 2005

Første verdenskrig huskes i dag først og fremmest for de blodige og meningsløse skyttegravskampe på Vestfronten med brug af maskingeværer, granater og giftgas. I denne bog beskrives krigen fra en militær synsvinkel, og de store slag og offensiver på landjorden gennemgås kronologisk suppleret af gode kort, der viser stillinger og bevægelser på arméplan, altså generalernes, politikernes og mediernes krigsbillede. I det omfattende indledningsafsnit lægger forfatterne énsidigt skylden for krigsudbruddet hos Tysklands kejser og krigerkaste og gør hermed op med både marxistisk inspireret historieskrivning og den engelske krigshistoriker A.J.P. Taylor. Deres vurdering af krigsdeltagernes strategi er meget kritisk men velovervejet, og de beskriver detaljeret de skiftende taktiske metoder og kamphandlingerne i krigens mange kampagner. Teksten underbygges af et flot illustrationsmateriale i form af tegninger, kort og fotografier men med billedtekster, der ofte fortæller for lidt. Bagest i bogen findes et register, korte biografier og henvisninger til den danske og den omfattende udenlandske litteratur om krigen. I mange år var den 1. verdenskrig glemt i de historiske udgivelser på dansk, men det er der rådet bod på med en halv snes bøger i de sidste par år. De suppleres godt af denne velskrevne men lidt tørre militærhistoriske gennemgang af begivenhederne på krigens mange slagmarker.