Bøger / faglitteratur til børn

Første verdenskrig


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. juli 1998

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 27. juli 1998

Denne bog i den nye forlagsserie om vigtige historiske forløb i det 20. årh. henvender sig udelukkende til unge og voksne. Den er ikke en egentlig krigshistorie, men en traditionel, overordnet fremstilling af det indviklede, storpolitiske spil omkring Den første Verdenskrig og dermed et supplement til de bøger, der hovedsagelig beskæftiger sig med krigens gang og dens sociale og menneskelige omkostninger. Det er en stor mundfuld at klare på 78 sider, og visse afsnit er da også meget komprimerede og vanskelige at læse. Bogen giver en grundig beskrivelse af de faktorer, der udløste krigen, og læseren får et velbegrundet indtryk af, hvor vidtrækkende krigens virkninger var, og hvorledes forudsætningerne for Den anden Verdenskrig blev skabt. Bogen har et indbydende layout, og de mange, overvejende samtidige illustrationer falder godt i tråd med teksten. Bogen afsluttes med ordforklaringer og tidstavle.


Bibliotekernes vurdering

d. 27. juli 1998

af

af

Poul Wibbert Esberg (skole)

d. 27. juli 1998

Der er tale om en god, grundig bog, der lægger sig serietitlen på sinde. Det vil sige, at selve krigens gang i teksten er nedtonet og forholdsvis summarisk, hvorimod der er lagt vægt på de politiske og økonomiske årsager og virkninger med linjerne trukket op til den næste krig. Sammen med fx den udmærkede Da verden brød sammen af Nils Aage Jensen fra 1992 (som dækker krigsbegivenhederne) og evt. samme forfatters Balkan - terror og tragedie fra 1995 (som uddyber konflikternes kerneområde) er skolens ældste elever dækket godt ind mht. 1. verdenskrig. Bogen er bearbejdet, så der også er kommet et lille velredigeret afsnit med om Danmark. Udstyret er pænt: teksten følges i margenen af velvalgte samtidige citater, illustrationerne i s/h og farver, men kun med et enkelt kort, er appellerende uden at være for poppede, og sidst er der en virkelig god ordliste, som sammen med teksten indikerer, at målgruppen er skolens ældste klasser. En tidslinie, der strækker sig fra 1815 til 1933 vidner om, hvor langt den historiske kontekst følges.


Bibliotekernes vurdering

d. 23. juni 2005

af

af

Erik Boas Pedersen

d. 23. juni 2005

I de senere år har 1. verdenskrig igen påkaldt sig større historisk interesse, hvilket har medført en række interessante og spændende tv-udsendelser og bogudgivelser. Nærværende bog tager, som serietitlen Konflikter kortlagt antyder, udgangspunkt i en række kort, der illustrerer hvordan slagene blev udkæmpet, grænserne trukket og nationerne omformet. Teksten beskriver og analyserer forandringerne og krigens gang, skildrer de meniges forfærdende situation og vilkår og betoner officerernes og krigens lederes uduelighed og kynisme. Som supplement til tekst og kort gengives en række fotos, som på glimrende vis illustrerer krigens gru. Undervejs i teksten er indsat statistikker over de mange tab i løbet af krigen. Gruopvækkende læsning, der kan illustreres af, at de samlede tab alene under slaget ved Verdun i 1916 var på 715.000 mand i kampen om nogle få km2 jord. Bagest i bogen er der korte, præcise profiler af de militære og politiske ledere og flere generelle statistikopgørelser. Desuden en udførlig gennemgang af vigtige datoer, ordliste, kildeanvisninger og stikordsregister. Bogen giver en grundlæggende, selvfølgelig let forenklet fremstilling af krigens forløb, letforståelig og relevant i historieundervisningen i overbygningen i folkeskolen og for den historisk interesserede læser i almindelighed. Supplerer på glimrende vis folke- og skolebibliotekernes samling om emnet.