Bøger / faglitteratur / bibliografier

Folkelige bevægelser i Danmark : selvmyndiggørelse og samfundsengagement


Beskrivelse


De folkelige bevægelsers historie i Danmark, beskrevet gennem lokale eksempler på religiøse og sociale bevægelser samt andels- og idrætsforeninger.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. maj 2011

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 3. maj 2011

Antologien er især henvendt til fagfolk og studerende inden for relaterede fagområder, men andre med en seriøs interesse for emnet kan også læse bogen.

Bidragyderne er overvejende unge historikere. Deres genbeskrivelse af sider af de folkelige bevægelser i Danmark fokuserer overvejende på 1800-tallet og på lokale forhold og enkeltpersoner, der i de beskrevne områder har præget bevægelserne. Antologien kommer omkring de religiøse bevægelser, som fx Indre Mission, andelsbevægelserne, som fx andelsmejerierne, og folkelige bevægelser med et socialt sigte, som fx fagforeningerne. Bogen indledes med en introduktion til artiklerne og et kapitel om hovedtrækkene i forskningen i de sociale bevægelser og afsluttes med et kapitel om det grundtvigske folkelighedsbegreb. Det akademiske præg understreges af de omfattende kilde- og litteraturhenvisninger og sammenfatningerne på engelsk efter hvert kapitel, men sproget er ikke tynget af fagterminologi.

Antologien belyser punktvis de folkelige bevægelser ud fra nye synsvinkler og er dermed et godt supplement til den eksisterende litteratur.

Antologien er en genbeskrivelse af udvalgte sider af de folkelige bevægelser i Danmark med udgangspunkt i lokale eksempler og fokus på 1800-tallet. Nok af størst interesse for fagfolk, men andre med særlig interesse for emnet kan også have nytte af bogen.


Jyllands-posten

d. 5. juni 2011

af

af

Dennis Nørmark

d. 5. juni 2011


Weekendavisen

d. 27. maj 2011

af

af

Frederik Stjernfelt

d. 27. maj 2011


Kristeligt dagblad

d. 11. juli 2011

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 11. juli 2011Informationer og udgaver