Bøger

Folkeskolereformen : Beskrivelse af 2. dataindsamling blandt elever


Beskrivelse


Denne rapport præsenterer resultaterne af den anden dataindsamling blandt eleverne i en omfattende evaluering af folkeskolereformen, som blev igangsat af Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling) i 2013. Rapporten bygger på spørgeskemabesvarelser fra 16.293 elever fra 5., 7. og 9. klasse, fordelt på 185 skoler.