Bøger / faglitteratur / håndbøger

Forældremyndighed og samvær : fælles forældremyndighed, samvær, orientering om barnet, sagkyndig rådgivning, sagsbehandling, FN's børnekonvention mv.


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Gyde Neergaard

d. 18. dec. 2018

Socialrådgiver EJ er kendt for de fortræffelige værker Kontanthjælpshåndbogen og Børn- og unge håndbogen. 1/1 96 træder en ny lov om forældremyndighed og samvær i kraft. Efter en kort oversigtfor læsere med forkundskaber gennemgår EJ detaljeret reglerne efter lovændringen, der bl. a. indebærer en styrkelse af den ugifte fars retsstilling. Der er særlige afsnit om internationale aftaler(jfr. de meget omtalte internationale bortførelser af børn) og om FNs Børnekonvention. Et kapitel omhandler den kritik af loven, der er fremsat af interesseorganisationer som Foreningen Far tilstøtte for Børn og Forældre, Ligestillingsrådet og Mødrehjælpen af 1983. De relevante love m.m. er optrykt. Adresseliste. Litth. Lovregister. Stikordsregister. Målgruppen er forældre,sagsbehandlere og studerende. Som det er tilfældet med EJs tidligere håndbøger, vil der utvivlsomt blive stor efterspørgsel på bogen.


Socialrådgiveren

Årg. 58, nr. 5 (1996)

af

af

Hans Ærenlund

Årg. 58, nr. 5 (1996)