Bøger / faglitteratur

Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer


Beskrivelse


Om hjemmelæringsmiljøer som et væsentligt element i det samlede forældresamarbejde, om hvad begrebet dækker over i en professionel kontekst og hvordan samarbejdet kan gribes an i praxis.