Bøger / faglitteratur

Forandringens vaner : lederskab i tider med forandring


Beskrivelse


Vaner er handlinger, vi udfører automatisk uden bevidst planlægning. Stillet over for vanerne har vi et valg. Vi kan gentage de gamle vaner og begå de samme fejl, eller vi kan tillære os nye, bæredygtige vaner, baseret på læring fra tidligere erfaringer. Forandringens vaner drejer sig om ledelse, der skaber fundamentet for at lære og udvikle, mens vi løser opgaverne.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. feb. 2010

af

af

Jytte Bræmer

d. 23. feb. 2010

For ledere inden for såvel den offentlige som den private sektor.

At kunne mestre forandringsledelse er et vilkår for alle ledere. Bogen beskriver forskellige modeller for forandringer, nødvendigheden af aflæring, den nødvendige personaleledelse og behovet for konstant at have den langsigtede strategi for øje og ikke at tænke for kortsigtet. Begrebet ledelsesforurening introduceres. Timingen er vigtig for forandringens succes. Går det for langsomt, opstår der beslutningsvakuum, omvendt er den utålmodige ledelse heller ikke en vej til en vellykket forandringsproces. Der reflekteres over forholdet mellem udvikling og forandring. Bogen postulerer at introducere et nyt tankesæt for lederskab i en tid, hvor forandringshastigheden er enorm. For mig at se, er der ikke meget nyt tankegods eller begrebsapparat i forhold til den righoldige litteratur om forandringsledelse.

Der er rigtig meget litteratur om emnet. For nylig udkom Kousholt: Forandringsledelse og forandringskommunikation, 2009 og forfatteren har selv sammen med Hildebrandt skrevet: Ledelse af forandring, 2.udg., 2008. Anskaffelse skal bero på en vurdering af behovet for flere titler om emnet.

En bog for virksomhedsledere om forandringsledelse.


Berlingske nyhedsmagasin

2010, nr. 14

af

af

Markus Bjørn Kraft

2010, nr. 14


Sygeplejersken

Årg. 110, nr. 10 (2010)

af

af

Gete Bjerring

Årg. 110, nr. 10 (2010)


Børsen

d. 5. feb. 2010

af

d. 5. feb. 2010