Bøger / faglitteratur

Forskellig ledelse : erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler