Bøger / faglitteratur

Forskning i pædagogisk praksis


Beskrivelse


12 nordiske forskere, der er optaget af den pædagogiske hverdag, og hvis forskning kan være til gavn for den pædagogiske profession. Emnet er børn i vuggestuer, børnehaver og skolefritidsordninger.