Bøger / faglitteratur

Forskningsmetode i socialt arbejde


Beskrivelse


Om afgrænsning, tilrettelæggelse og gennemførelse af empiriske undersøgelser af socialt arbejde, med refleksioner over den tilvejebragte viden og de metodiske spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå undervejs.

Informationer og udgaver