Bøger / faglitteratur

Forstå forbrugerne og bliv en bedre markedsfører


Beskrivelse


Fra en marketingsynsvinkel behandles forbrugernes opfattelse af verden, deres motiver, holdninger og adfærd. Der gives eksempler på hvordan adfærd og holdninger påvirkes til brug for et forbedret grundlag for markedsføringsaktiviteter.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. aug. 2011

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 26. aug. 2011

Henvender sig til ledere og medarbejdere som arbejder med markedsføring. Er primært rettet mod videregående studerende fx på handelshøjskoler og universiteter, men er anvendelig til opgavebrug fra og med de gymnasiale uddannelser.

Ole E. Andersen er ekstern lektor på CBS og direktør i et konsulentfirma. Han skriver en bog om forbrugeradfærd set fra en markedsførings-synsvinkel. Bogen introducerer begrebet forbrugeradfærd og er i 4 dele. Første del beskriver psykologisk og fysiologisk forbrugerens perception. Det gælder bl.a. håndtering af stimuli, og motivation og behov som primære drivkræfter for såvel forbruger som udbyder. Anden del har fokus på mekanismerne bag forbrugerens holdningsdannelse, fx sociale netværks påvirkning. Del 3 beskriver, hvordan forbrugerens sociale og kulturelle omgivelser påvirker forbrugsadfærden. Afsluttende del med overskriften "Analyser og opsamling" beskriver bl.a. forbrugeranalyser og forskellige metoder og værktøjer, man bruger. Bogen er pædagogisk velfungerende og kommer i høj grad omkring sit emne.

Andre nyere bøger om forbrugeradfærd, dog med et neurovidenskabeligt udgangspunkt, er Lindstroms Buyology : sandheder og løgne om hvorfor vi køber fra 2008, eller fra 2011 om forbrugeradfærd med e-handel i fokus Fuldkorn, Foursquare og fandens karle.

Et rigtigt godt bud på en grundbog om forbrugeradfærd og markedsføring, der kan bruges på de fleste biblioteker med studerende som lånere.


Retorik magasinet

Årg. 22, nr. 83 (2012)

af

af

BKZ

Årg. 22, nr. 83 (2012)


Arbejdsmiljø

Årg. 27 nr. 12 (2011)

af

af

Niels Erik Karkov, Tina Løvbom Petersen

Årg. 27 nr. 12 (2011)