Bøger / faglitteratur

Forudsigelig fiasko : konflikten med Irak og Danmark som besættelsesmagt


Beskrivelse


Om de vestlige sanktioners effekter på den irakiske civilbefolkning, Bush-regimets politik, EU's forspildte muligheder for at spille en konstruktiv rolle, optakten til krigen samt om det militære styrkeforhold mellem angriberne og Irak.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. maj 2004

af

af

Carsten Nørby Sørensen

d. 27. maj 2004

Debatbog af dansk freds- og fremtidsforsker, der kritisk analyserer baggrund og motiver for Irak-krigen, og ikke mindst det danske politiske og militære engagement. En krig JØ, som titlen siger, mener nogen fra starten kunne og burde have forudset som en uundgåelig fiasko. Der redegøres for krigens optakt, om forholdet mellem EU, FN og Irak, om sanktioner med konsekvenser for den irakiske civilbefolkning, om inspektioner og forsøg på dialog, olieinteresser og trusselsbilleder. Og bogen sætter store spørgsmål ved den vestlige koalitions erklærede idealistiske og humanistiske mål med krigen; at styrte en demagog og bane demokratiets vej. En central del af bogen er desuden forfatterens krigsdagbog fra hans ophold i Irak. Det kan synes ligetil i en kritisk analyse af finde mindst 17 kritikpunkter som bogen gør, men JØ drager også 18 lærdomme heraf og har 19 forslag til en mulig lykkelig vej ud af krisen, bl.a. en europæisk-mellemøstlig forsonende dialog som starten på en positiv kædereaktion, et ophør af den militære besættelse og en ny FN-mission. Som JØ trods alt optimistisk skriver: "Der er faktisk ingen grænser for det gode, vi kunne gøre...". Aktuel velargumenterende bog om anderledes konfliktløsning uden krigens rummel.


Information

d. 23. juni 2004

af

af

Mette Jørgensen

d. 23. juni 2004


Politiken

d. 23. juni 2004

af

af

Anders Jerichow

d. 23. juni 2004


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 163 (2004)

af

af

Stefan Emkjær

Nr. 163 (2004)