Bøger / faglitteratur til børn

Fossile brændstoffer


Beskrivelse


Om kul, olie og naturgas. Om hvordan de tre råstoffer udvindes og forarbejdes og om deres påvirkning af miljøet.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. feb. 2005

af

af

Lasse Andersson (skole)

d. 25. feb. 2005

En reel fagbog om et væsentligt emne. Bogens indledende afsnit definerer begrebet brændstoffer og dernæst gennemgås grundigt de tre hovedtyper af fossilt brændstof: Kul, olie og naturgas. Forskellige kulkvaliteter, forskellige kulminer, eftersøgning og udvinding af råolie, raffinering, gastransport og anvendelsesområder er nogle af de delemner der tages op. De følgende sider behandler en del af de problemer, der opstår i forbindelse med vores afhængighed af fossilt brændstof. Dels de mange forureningsproblemer og påvirkningen af vores klima, men også de fremtidsperspektiver vi må se i øjnene, når disse resurser en dag er opbrugte. Opslagene består af en kortere brødtekst opdelt i mindre afsnit. Derudover er der gode farvefotos, grafer, tegninger og flere faktabokse med væsentligt indhold. Bag i bogen findes ordliste, stikordsregister, litteraturliste, henvisning til internetsider og søgetips til internettet. Forlaget har tidligere udgivet en serie med samme navn som denne og herunder en bog med titlen Energi fra fossile brændstoffer (2002), denne nye titel er noget lettere tilgængelig og kan læses fra 11-12 år. Men der er ikke væsentlig ny viden at hente.Informationer og udgaver