Bøger / faglitteratur til børn / kildesamlinger

Fra antikken til reformationen


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Finn Windfeldt Hansen

2008

Bogen sigter mod gymnasiet, 2.-3. g idet problemer, temaer, begreber mv. eksponeres i gennemgangen af udvalgte kerneområder. Andre kan også læse bogen som en introducerende fremstilling af de i alt seks delemner som medtages. Bogen er første bind af i alt tre i forlagets serie Fokus - kernestof i historie.

Skrevet af historikere fra gymnasieskolen og universiteterne. Alle afsnit er, udover at være i kyndige hænder, af 20-25 siders omfang hvortil kommer relevante (og til nutidsdansk oversatte) kilder, overblik og tidslinje. De seks faglige dele der i tid går fra antikken til reformationen, suppleres af et vigtigt afsnit "Introduktion til historie", hvor fagets begreber, metoder, kilder mv. introduceres. Fremstillingen rummer tillige kort, tegninger, tabeller, illustrationer m.v. Altsammen er det med til at forme og præsentere en bog i et indbydende layout.

Faget understøttes af lange rækker af udgivelser om snart sagt alle emner. Gymnasiereformen fra 2005 stiller imidlertid nu krav om tilegnelse af dels udvalgt kernestof, dels supplerende stof hvorfor denne målrettede udgivelse er vedkommende. Der kan også henvises til undervisningsportalen EMU, www.emu.dk/gym/fag/hi/index.html og til www.fokus.gyldendal.dk. I fastform kan følgende post-reform udgivelse fx nævnes: Grundbog til danmarkshistorien, 2006.

En bog der tilpasser sig nye faglige pejlemærker og som også rummer potentiale i tværfaglig (projekt)sammenhæng - også i samarbejde med andre beslægtede fag, fx religion.


Gymnasieskolen

Årg. 91, nr. 4 (2008)

af

af

David Kyng

Årg. 91, nr. 4 (2008)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 177 (2008)

af

af

Rasmus Østergaard

Nr. 177 (2008)